Kune kunes


Er zijn nog vier biggen te koop! Kijk gauw bij TE KOOP


Wat doen we?

We fokken strikt volgens de richtlijnen van Kune kune vereniging Nederland.

 

Hierbij letten we op gezondheidskenmerken, inteeltpercentages en karakter.

 

Het gezond houden en waar mogelijk verbeteren van het ras is voor ons van groot belang.

Contact

Bij contactgegevens kunt u vinden hoe we te bereiken zijn.
Doelstelling

Onze doelstelling is om de Simone-lijn uit te bereiden en hiermee deze relatief nieuwe bloedlijn tot een bredere basis te vormen. Fokken binnen het stamboek is zeer belangrijk bij Kune kunes, want door de geringe populatie is de kans op inteelt erg groot.


Meer weten?

Op de volgende pagina's van deze site vind je meer informatie over dit schitterende ras en over onze varkens.

 

Kijk ook eens op onze facebookpagina: Lemsdalekunekunes